Motie meer veiligheid Westkanaalweg

Nieuwkoop – In de raadsvergadering van 2 februari is een motie unaniem aangenomen, waardoor er meer kans is op een veiliger Westkanaalweg.
Tom de Kleer (VVD) diende namens de coalitiepartijen (VVD, SBN en D66) en het CDA een motie in om het college een ruggensteuntje te geven richting provincie.
In de motie vraagt de raad om de snelheid op de Westkanaalweg omlaag te halen van 60 naar 50 km p/u. Meer maatregelen voor de veiligheid en meer handhaving door de politie.

vvd westk weg

Eerder al had wethouder Guus Elkuizen met Tom de Kleer gesproken met Floor Vermeulen, gedeputeerde van Provinciale Staten.

Voorts kwam ook het aantal ongelukken/incidenten van de laatste 3 jaar ter sprake. Vanaf 2014 ongeveer 24.

Ook MPNPN en SGP/CU ondersteunden de motie en verder waren er nog vragen over een vrijliggend fietspad voor het deel van de Westkanaalweg van Vijfgatenbrug tot Aardamsebrug.
Elkhuizen zei dat ook daarover gesproken is met de provincie en dat de aanleg van een vrijliggend fietspad zeker onder de aandacht is bij provincie en gemeente. Hij zegde toe de aangenomen motie ook onder de aandacht van de provincie te brengen.