Monumentencommissie is niet meer

Nieuwkoop – De monumentencommissie behoort inmiddels zelf tot het monumentale erfgoed, want de commissie is niet meer …

Het aftreden van leden van de monumentencommissie en het overlijden van een lid zorgden ervoor dat de deskundigheid en veelzijdigheid van de monumentencommissie in het geding kwam. Door het college wordt in dit kader voorgesteld om de uitvoering van taken en bevoegdheden van de monumentencommissie over te dragen aan vereniging ‘Dorp, Stad & Land’ en, als gevolg hiervan, de huidige monumentencommissie te ontbinden. Hiertoe zullen de Erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2016 en de Verordening monumentencommissie 2010 aangepast moeten worden
Er is ongeveer een budget van € 10.000 per jaar nodig en de gemeenteraad vond dat donderdag 12 juli geen probleem. De Vereniging Dorp, Stad en Land draagt vanaf nu zorg voor het lokale cultureel erfgoed.