Meningsvormende raadsvergaderingen

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen (Teylersplein 1) zijn donderdagavond 29 november om 20.00 uur twee meningsvormende raden.

Op agenda’s o.a. Bestemmingsplan Visvijver Ons Stekkie, Verkeersveilige inrichting Kerkweg, Verordening Sociaal Domein, Deelname volwassenen (laag inkomen) verenigingsleven, Belastingverordeningen en tarieven 2019.

In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan “Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt”
 4. Raadsvoorstel Verkeersveilige inrichting van de Kerkweg in Ter Aar
 5. Raadsvoorstel Deelname volwassenen met een laag inkomen aan het verenigingsleven
 6. Raadsvoorstel 4e verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W en de Raad
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 11. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Decemberwijziging begroting 2018 en Septembercirculaire 2018
 4. Raadsvoorstel Belastingverordeningen en tarieven 2019
 5. Raadsvoorstel Controleverordening 2018 en controleprotocol 2018-2022
 6. Raadsvoorstel Normenkader 2018
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W en de Raad
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
 11. Sluiting