Meningsvormende raadsvergaderingen

Nieuwkoop – Er staan weer twee meningsvormende raadsvergaderingen op de agenda. Terwijl de verkiezingen naderen, is “de winkel” ook gewoon geopend.

Donderdagavond 15 februari zijn er om 20.00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Voorwegzone Noorden
 4. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Damstaete
 5. Raadsvoorstel Openen grondexploitatie Damstaete
 6. Raadsvoorstel Beleid kleinschalige particuliere bouwinitiatieven – aangepast *
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W en de Raad
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 11. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Proces sport en accommodaties *
 4. Raadsvoorstel Investeringen voor onkruidbestrijding
 5. Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol
 6. Raadsvoorstel Subsidieregeling Toetsingskader LEADER-subsidie 2018
 7. Raadsvoorstel 1e wijziging tarieventabel leges 2018
 8. Raadsvoorstel Decembercirculaire 2017
 9. Jaarverslag 2017 van de griffie Nieuwkoop
 10. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 11. Berichten uit B&W en de Raad
 12. Rondvraag
 13. Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
 14. Sluiting

(*) onder voorbehoud van het op tijd aanleveren van stukken door het college van B&W

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).