Meningsvormende raad 13 september

Nieuwkoop – In het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) is donderdagavond 13 september om 20.00 uur is er één meningsvormende raad.

In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.
Agenda (concept)
Opening
Vaststellen agenda
Raadsvoorstel vaststelling voorlopig ontwerp IKC / Sporthal Ter Aar
Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek – Op reis naar een duurzaam Nieuwkoop
Brief van B&W aan raad (nr. 333) over ontwikkelingen huisartsenpost Alphen aan den Rijn
Subsidie achterstallig onderhoud en meubilair Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Nieuwkoop
Raadsvoorstel Doorontwikkeling digitale dienstverlening
Raadsvoorstel Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden en fractie-assistenten gemeente Nieuwkoop 2018
Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
Berichten uit B&W en de Raad
Rondvraag
Actielijst vorige meningsvormende raden I en II vaststellen
Sluiting

Inzien vergaderstukken
Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.
Inspreken
Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).