Meer zeggenschap Algemeen Bestuur

Nieuwkoop/regio – De gemeenteraad heeft donderdag 19 januari ingestemd met een uitbreiding van het Algemeen Bestuur (AB) van de Sociale Werkplaats Alphen aan den Rijn (SWA)

swa

In september al stelde het AB van de SWA al voor om de gemeenschappelijke regeling SWA zodanig te wijzigen dat het algemeen bestuur niet langer uit drie, maar uit zes leden bestaat. Daarmee komt men dan tegemoet aan artikel 14 lid 3 van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarin staat dat de leden van het dagelijks bestuur (DB) nimmer de meerderheid mogen vormen in het algemeen bestuur. Bij SWA is dat momenteel wel het geval.

Het collegevoorstel het plaatsvervangende lid (wethouder Pietersen) in dat AB aan te wijzen, werd zonder bezwaren aanvaard. Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben u allemaal 2 leden in het AB. Voor Nieuwkoop zijn dat de wethouders Platen en Pietersen.

De wijziging is overigens maar van korte duur, want de hele SWA gaat op de schop en op termijn zal er een andere gemeenschappelijke regeling komen.

Over eventuele financiële consequenties hebben de raadsleden niets gevraagd.