Liever aan het water wonen

Nieuwkoop – Het bouwplan De Verwondering in Nieuwveen is gewijzigd. Het Noordereiland krijgt geen fruitbomen, minder woningen en ze komen allemaal aan het water.

Oude schets van Verwondering

In de raadsvergadering van donderdag 12 juli heeft de gemeenteraad dat besloten. Aanvankelijk werd rondom het Noordereiland een landschappelijke rand met fruitbomen geprojecteerd, als overgangszone tussen de kavels en het water. Naar aanleiding van de ervaringen bij de verkoop van de kavels, o.a. bij het Parkeiland, is inmiddels duidelijk geworden dat kopers graag een kavel direct aan het water hebben. De landschappelijke rand met fruitbomen maakt dit onmogelijk en komt daarom te vervallen.

Er worden uitsluitend vrijstaande woningen gerealiseerd en het maximaal aantal woningen is daarom teruggebracht van 54 naar 34; de overige 20 woningen zullen op het Zuidereiland worden gerealiseerd. (vijf van die 34 zijn al verkocht – red)

D66 kwam met een motie “De regen van morgen” en vroeg het college: een voorstel te doen voor een pilotproject – analoog aan de werkwijze voor het duurzaamheidsadvies (of als uitbreiding daarop) aan kavelkopers een klimaatbestendigheidsadvies aan te bieden in een geschikt project; Uiteraard dient men deze te evalueren en de resultaten te betrekken in het toekomstig beleid inzake klimaatbestendigheid.

Daar had de raad verder geen moeite mee en unaniem werd eerste motie en vervolgens het gewijzigde bestemmingsplan aangenomen.