Lekker toetje voor SPN

Nieuwkoop – Er zit nog genoeg geld in de subsidiepot voor peuterspeelzalen, maar het college stelt voor om niet tot de bodem te gaan. De raad gaat akkoord.

Een eigenlijk hoeft de raad niet akkoord te gaan, want de toekenning van subsidiegelden is een bevoegdheid van het college. Toch wilde het college e.e.a. delen met de raad.

Het college van B en W heeft zich voorgenomen om te besluiten om de hardheidsclausule van de ‘Subsidieregeling Sociaal Domein Gemeente Nieuwkoop 2017’ toe te passen. Zij willen een eenmalige subsidie van € 92.500,– aan Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Nieuwkoop (SPN) toe kennen voor het aanschaffen van nieuw meubilair en voor het herstellen van het achterstallig onderhoud, onder de voorwaarde dat SPN een meerjarenonderhoudsplanning opstelt en een reserve opbouwt.

SPN heeft al jaren een tekort en dat is vooral veroorzaakt in de beginjaren, want inmiddels draait SPN met goede cijfers. Om die oude schulden weg te werken was een subsidie-aanvraag gedaan van 108.650 euro. Het college wil maximaal 85% toekennen, zijnde € 92.500,–.

De VVD had via schriftelijke vragen al gesuggereerd dat het “natte vinger” werk was. Het college gaf in de beantwoording aan dat er nog wel e.e.a. onduidelijk is als het om medegebruik van derden gaat. Aad Otto (CDA) gaf donderdag het college wat overwegingen mee waarin ook hij wees op het ruimte-gebruik van derden en dat er meerdere subsidie-instanties zijn. Hij prees het SPN bestuur, omdat de financiële problematiek grotendeels is overwonnen.

Pien Schrama (NN) vond achteraf een onderhoudsplan vragen niet juist. ‘Ik zou dat vooraf vragen.’

Niettemin kon de hele raad zich vinden in de toekenning van € 92.500,– aan Stichting Peuterspeelzalen Nieuwkoop.