Langeraarse starters krijgen voorrang

Langeraar – De eerste woningen in nieuwbouwproject Quadrant in woonwijk Vivero, Langeraar, worden op dit moment opgeleverd aan zogenaamde doorstromers. Deze mensen zeggen daarom binnenkort hun bestaande huurwoningen op.

Gemeentehuis Nieuwveen

Woondiensten Aarwoude en de gemeente Nieuwkoop hebben samen afgesproken dat zij zeven van de vrijkomende sociale huurwoningen in Langeraar met voorrang gaan aanbieden aan Langeraarse starters.

Al langere tijd zijn er geluiden uit Langeraar dat het voor lokale starters moeilijk is om aan een sociale huurwoning te komen. Dit terwijl veel jonge Langeraarders dolgraag op zichzelf willen wonen in hun eigen dorp. Om aan die wens tegemoet te komen hebben de gemeente en Woondiensten Aarwoude nu een plan gemaakt. Danny Visser, directeur-bestuurder van Woondiensten Aarwoude legt uit: “We gaan zeven vrijkomende sociale huurwoningen met voorrang aan starters uit Langeraar verhuren.”

Om in aanmerking te komen voor voorrang moeten starters wel aan een aantal eisen voldoen. Zo moeten zij ingeschreven staan als woningzoekende, mogen zij niet ouder zijn dan 30 en moet hun inkomen passen bij de huurprijs van de woning. De exacte eisen worden bij de advertenties vermeld. Als er onder starters onvoldoende animo is voor de zeven woningen, dan worden de woningen verhuurd aan andere woningzoekenden uit Langeraar of de gemeente Nieuwkoop.

De woningen zullen in de komende weken geadverteerd gaan worden op woningnet. Woondiensten Aarwoude en de gemeente Nieuwkoop vragen geïnteresseerden om de site www.woningnethollandrijnland.nl in de gaten te houden.

Het plan Quadrant heeft laten zien hoe groot het effect van nieuwbouw kan zijn. 26 zittende huurders van Woondiensten Aarwoude stromen door naar de 28 nieuwbouwwoningen. Dit betekent 26 kansen voor andere woningzoekenden, waaronder starters.

Wethouder Pietersen: “De vraag naar sociale huurwoningen is groot en de wachttijden lopen op. Vorig jaar zijn de gemeente en corporaties daarom gestart met de voorbereiding van het versneld toevoegen van woningen. Bouwen vraagt enige tijd, maar nu plukken we de eerste vruchten van onze inzet. Zittende huurders kunnen doorstromen en we grijpen deze kans iets extra’s te doen aan voor jongeren. Daarmee gaat een wens van velen in vervulling.”

De gemeente Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude werken momenteel hard aan extra nieuwbouwplannen, om nog meer woonkansen te creëren.