Laatste raadsvergadering 2018

Nieuwkoop – In het gemeentehuis wordt donderdag 13 december de laatste raadsvergadering van dit jaar gehouden.

Op de agenda o.a bestemmingsplan ‘Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt’, Deelname volwassenen met een laag inkomen aan het verenigingsleven, Belastingverordeningen en tarieven 2019.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 13 december 2018 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 29 november al meningsvormend gesproken. In de vergadering van donderdag handelt de raad de agendapunten formeel af. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit beïnvloeden