Laarzenpad in Geerpolder

Nieuwkoop – De Geerpolder is beter toegankelijk en er is zelfs een laarzenpad. Dinsdag 18 december is er een officieel momentje.

De afgelopen jaren hebben het hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer en de gemeente Nieuwkoop samen gewerkt aan de verbetering van het watersysteem in de Geerpolder.

Het gebied heeft zowel te maken met landbouw als natuur. Het watersysteem is nu beter op beide afgestemd om wateroverlast in de toekomst te beperken. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer het natuurgebied opengesteld voor wandellaars. Speciaal voor deze groep is het ‘laarzenpad’ aangelegd.

Op dinsdag 18 december wordt de Geerpolder feestelijk geopend. De opening vindt plaats bij het toegangshek van de polder naast Reigersbos. Namens de gemeente Nieuwkoop is wethouder Guus Elkhuizen aanwezig, Sjaak Langeslag namens het Hoogheemraadschap en Jasper Kuipers vertegenwoordigt Staasbosbeheer.