Kom bridgen

Nieuwkoop – Bridge is een veelzijdig en enerverend kaartspel voor de denksporter. Een ideale gelegenheid uw week te doorbreken!

Bridge Club Nieuwkoop is een bridgeclub waar de sportieve prestaties belangrijk zijn, maar de gezelligheid voorop staat. Op maandag- en dinsdagavond wordt competitie gespeeld. Op vrijdagmiddag is de inloopbridge, waaraan zonder aanmelding ook (individueel) door niet-leden kan worden deelgenomen. Op maandag wordt
gespeeld in twee en op dinsdag in drie lijnen. De gevorderde bridgers spelen in de hoogste lijnen; de beginnende bridgers spelen op dinsdag in een C-lijn. Op dinsdagavond is er in alle lijnen nog ruimte voor nieuwe leden. Voor de maandagavond is er een wachtlijst. Is bridge iets voor u? Geef u dan nu op voor het nieuwe seizoen dat loopt van begin september tot  eind mei. De contributie voor nieuwe leden bedraagt voor het eerste seizoen slechts 40,00 euro. Door lid te worden mag u ook gratis meespelen bij de inloopbridge op de vrijdagmiddag, waarvan het seizoen loopt van begin oktober tot eind maart. Wilt u eerst de sfeer proeven? Dan mag u de eerste vijf avonden gratis meespelen. Heeft u geen partner dan proberen zij er een voor u te vinden. Meer informatie; www.bcnieuwkoop.nl Informatie en opgeven bij Ton Thoma, 06 – 203 59 754.