Kip en ei discussie over rotonde

Nieuwkoop – Als voorbereiding op de bespreking van de begroting (op 8 november) spraken raads- en fractieleden op donderdag 17 oktober alvast een aantal wensen uit tijdens een meningsvormende vergadering.

D66 wilde van de raad weten of het IKC in Ter Aar open mag als de rotonde in Ter Aar nog niet klaar is. Annet Pietersen kreeg de raadsleden aardig in de spagaat, want noch het één noch het ander was een aantrekkelijke keuze. Zij stelde echter: ‘We hebben met z’n allen afgesproken dat het IKC pas open gaat als ook de rotonde klaar is.’

Kees Hagenaars (NN) vroeg zich hardop af, of D66 alvast een voorschot nam op de discussie van de volgende avond (18 oktober) Dan staat de Vlinderlocatie in combinatie met de detailhandelsnota op de agenda. Hagenaars kon en wilde zich niet uitspreken. ‘Dat IKC heeft al lang genoeg geduurd en die rotonde …. Ja, die moet er komen. Om nou het IKC niet te laten starten …. ‘ Enfin hij kwam er niet uit en noemde het een kip en ei – discussie.

Mariëlle de Romijn (SBN) deed wat geheimzinnig, omdat ze kennelijk ook niet al haar kruit wilde verschieten voor de 18e. ‘Het IKC moet open als het klaar is. En ja de rotonde eigenlijk ook, maar als die nou wat later klaar is. …. In ieder geval is de verkeersveiligheid altijd bespreekbaar.’

Aad Otto (CDA) zei eveneens dat verkeersveiligheid belangrijk is en dat als de rotonde niet een doel op zich is. ‘De verkeersveiligheid is het doel, wellicht zijn er ook andere (verkeers)maatregelen nodig.’

Wethouder Antoinette Ingwersen en haar ambtenaar gaven aan dat er waarschijnlijk veranderingen rondom de rotonde gaande zijn in verband met de ontwikkeling van de Vlinderlocatie. De provincie heeft toegezegd mee te betalen, omdat er ook provinciale wegen op aansluiten. Als er een afslag meer op deze rotonde komt, maakt het voor het bestemmingsplan niets uit en als er meerkosten door ontstaan, zijn die voor rekening van de gemeente.