Kerkenvisie ter inzage

Regio – Bij het Klant Contact Centrum in Nieuwveen kunt u de Kerkenvisie inzien.

Deze visie biedt handvatten voor het in standhouden van kerkgebouwen en het mogelijk herbestemmen van kerkgebouwen in de gemeente.
Om tot deze visie te komen zijn gesprekken gevoerd met kerkbesturen. Er zijn geen concrete plannen om kerkgebouwen in de gemeente te sluiten en af te stoten. Wel zien de kerkeigenaren in, dat het moment is aangebroken om na te denken over de toekomst van kerkgebouwen. Kleine kerkgebouwen en pastorieën zouden bijvoorbeeld een reguliere woonbestemming kunnen krijgen of een functie als multifunctioneel centrum. Zo wordt het publieke karakter van deze bouwwerken behouden.