Jubilarissen in het zonnetje

Nieuwkoop – Een tiental jubilarissen is woensdag 9 mei in het zonnetje gezet.

Jubilarissen met bloemen voor het Hospicehuis op het Dr. Elisabeth Kübler-Rossplein.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop wilde deze collectanten graag haar dankbaarheid tonen voor vele jaren inzet als collectant.
Ook dit jaar liepen meer dan 100 collectanten door heel Nieuwkoop en
zij verzamelden in totaal meer dan €15.000 ten behoeve van het Elisabeth Kübler-Ross huis in Nieuwkoop.

Dank aan álle collectanten en aan deze trouwe collectanten in het bijzonder. Maar ook dank aan alle gulle gevers uit Nieuwkoop!

Wilt u volgend jaar ook collecteren? Dat kan! Stuur een mailtje naar a.zantboer@aeresteijn.nl. — bij Hospice Alphen-Nieuwkoop.