Jos en Rita Verberne 60 jaar getrouwd

Nieuwkoop – Burgemeester Frans Buijserd was donderdag 1 november op bezoek bij Jos en Rita Verberne, die op 31 oktober 60 jaar getrouwd waren.

Voor de wet was de trouwdatum 31 oktober 1958, maar het kerkelijk huwelijk was op 30 december. Een huwelijk van twee jonge mensen (ze waren 27 en 25 jaar) die met moeite een woning konden vinden. Ze woonden en werkten in Amsterdam, konden daar geen woonruimte vinden, maar vonden na lang zoeken een nieuwbouwproject in Nieuwkoop. Een blokje huizen in de Karekietstraat. Ze waren de eerste bewoners en pas 2 ½ jaar geleden zijn ze verhuisd naar een meer comfortabele woning in Kaleidoskoop.

In haar jonge jaren was de 20-jarige Rita Hijlkema al actief in het onderwijs op de RK Meisjesschool Sancta Maria in Diemen. Toen ze in 1958 met Jos Verberne trouwde en naar Nieuwkoop verhuisde, werd ze onderwijzeres in Nieuwkoop. Veel Nieuwkopers kennen Juf Verberne misschien nog wel van de Heilig Hartschool in de Dorpsstraat. Juf Verberne is tot juni 1986 actief geweest in het katholieke onderwijs in Nieuwkoop.

Jos Verberne was handzetter bij diverse drukkerijen (o.a. Dagblad De Tijd, De Telegraaf en het Financiële Dagblad) Door de vestiging in Nieuwkoop werd het woon-werkverkeer lastig. Ook toen was het openbaar vervoer een probleem. Jos vond werk bij een drukkerij in Aalsmeer en behaalde diverse vakdiploma’s waardoor hij later bij Joh. Enschede (van de waardepapieren – red) aan de slag kon. Tot 1991 heeft hij daar met veel plezier gewerkt.

Het echtpaar heeft diverse Lourdesreizen gemaakt en de vele fotoboeken getuigen daarvan. Jos Verberne is zelf nog actief op tablet en i-Pad. Echtgenote Rita is handig met naald en draad, ze haakt, breit, borduurt en maakte vele poppen en beren.

De heer en mevrouw Verberne hebben 4 kinderen gekregen, één is al op zeer jonge leeftijd overleden en de twee dochters en zoon hebben inmiddels voor 6 kleinkinderen en 4 (bijna 5) achterkleinkinderen gezorgd.

Het feest t.g.v. dit diamanten huwelijk is recent met de hele familie in een Nieuwkoops etablissement gevierd.