Jop en Bart fractie-assistent

Nieuwkoop – Jop van der Pijl en Bart Evers zijn donderdag 12 juli benoemd dot fractie-assistent.

Bart doet dat voor de VVD en Jop voor SBN. De commissie controle geloofsbrieven van fractieassistenten van Nieuwkoop stelt, na controle van de geloofsbrieven, de raad voor om beide (jonge) mannen toe te laten als fractieassistenten van de raad van de gemeente Nieuwkoop.