Jong geleerd is oud gedaan

Regio – Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) richt zich op kinderen van 2 tot 6 jaar met een mogelijke ontwikkelachterstand.
Het gaat daarbij om een achterstand op bijvoorbeeld spraak- en taalontwikkeling, beginnende rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling. We zetten dit VVE programma in om achterstanden te voorkomen en/of te verminderen, zodat alle peuters zo goed mogelijk van start kunnen in groep 3 van de basisschool.
Zoveel mogelijk peuters helpen
Om de resultaten van de VVE te verbeteren hebben we nieuw beleid opgesteld. We werken hierbij samen met kinderopvangorganisaties, het onderwijs, het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Bibliotheek. In het nieuwe beleid ‘Jong geleerd oud gedaan’ staat onder andere dat we willen dat alle kinderen profiteren van het VVE aanbod. Daarom werken (bijna) alle kinderopvanglocaties binnen onze gemeente met het VVE-programma. Ook gastouders betrekken we bij het herkennen en doorverwijzen van peuters met een achterstand. Op deze manier kan de gemeente zoveel mogelijk peuters met een achterstand helpen. Zij krijgen intensieve ondersteuning via één op één begeleiding op de opvanglocatie, waar zij ook meer uren naar toe gaan.
Belangrijke rol voor ouders
Ouders spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kind. De gemeente vraagt ouders om thuis op speelse wijze de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Vanuit het VVE-programma zijn er boekjes voor ouders met oefeningen die ze thuis kunnen doen met hun kind. De bibliotheek en het CJG kunnen ouders hier ook bij helpen. Zij geven tips over de manier van opvoeden en tips over lezen en voorlezen.
Zo werken zij met veel partners aan een goede start en de beste kansen voor alle kinderen, zodat ze op kunnen groeien als blije en gelukkige peuters