Jaarvergadering dorpsraad Rondom de Plassen

Langeraar/Papenveer – De jaarvergadering (verenigingsjaar 2017) van de Vereniging Dorpsraad “Rondom de Plassen” wordt op dinsdag dinsdag 13 maart gehouden in Parola.

Deze jaarvergadering begint om 20.00 uur, maar Parola is al om 19.30 uur open.

Op de agenda staat onder andere een aantal verslagen, maar ook bestuursverkiezingen.

Het huidige bestuur bestaat uit Cor Heemskerk(vice-voorzitter),Rob Barbiers(secretaris), Karin Zoet(penningmeester) en Harry Otto(algemeen lid). De functie van voorzitter is sinds 9 maart 2017 vacant. De 4 nog zittende bestuursleden bekleden hun functie al ruim 6 jaar(vanaf de oprichting op 24 augustus 2011) en lijken volgens de statuten(artikel 8 punt 5) niet langer herbenoembaar.

De vereniging dreigt hierdoor zonder bestuur te komen. Er is dus dringend behoefte aan nieuwe bestuurders. Dat geldt overigens ook voor de werkgroepen. Na de pauze zullen die werkgroepen NRW(Natuur, Recreatie en Water), MW(Maatschappelijk Welzijn),V&V(Verkeer en Veiligheid) en ROWW(Ruimtelijke Ordening, Wonen en Winkels) verslag doen van hun activiteiten.

Tijdens deze jaarvergadering zijn er ook twee bijzondere presentaties.

Ardi Kuijf zal een presentatie verzorgen over AED’s en Ton Akerboom en Giel van Rijn houden een presentatie over de “verbouwing”van de kerktoren.

Meer informatie over de vereniging en aanstaande jaarvergadering op www.rondomdeplassen.nl