Jaap Wansinck ontvangt vrijwilligersspeld

Nieuwkoop – Jaap Wansinck ontving maandag 2 december uit handen van wethouder Guus Elkhuizen de Nieuwkoopse Vrijwilligersspeld.

Hij ontving de speld, omdat hij zich al een halve eeuw inzet als vrijwilliger bij IJsclub IJsvermaak.
Mede door zijn inzet is er onder andere een prachtige toertocht ontstaan. Jaap was de verbindende man tussen de verschillende ijsclubs enerzijds en de belanghebbenden in de polder anderzijds. Dit waren bijvoorbeeld de jagers, vissers, rietsnijders en natuurorganisaties. Het 50-jarig jubileum werd gevierd in De Rietzanger in het bijzijn van familie, vrienden en bestuurders van andere ijsclubs. Met de vrijwilligersspeld spreekt het college van B&W dank uit aan Jaap Wansinck en de andere vrijwilligers van IJsclub IJsvermaak.