IJspret in het verschiet

Regio – Als het aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ligt wordt er komende week geschaatst. Het waterschap neemt nu al maatregelen.

In verband met de verwachte vorst heeft Waterschap Amstel, Gooi en Vecht besloten dat de zogenaamde IJsnota met ingang van vandaag (vrijdag 23 februari) van kracht wordt. Dit betekent dat gemalen worden uitgezet, zodat de stroming van het water afneemt en er een stabiele ijsvloer kan ontstaan. Ook worden noodkeringen en sluizen gesloten en wordt er voor meerdere vaarwegen een vaarverbod afgekondigd. Het waterschap neemt dit besluit nu alvast zodat mensen straks – als het stevig gaat vriezen – daadwerkelijk kunnen genieten van het ijs in dit waterrijke en mooie schaatsgebied. 

Het besluit geldt voor het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, maar niet voor Amsterdam. Hiervoor heeft de gemeente Amsterdam een aparte IJsnota. Of die ingezet wordt, wordt komende maandag door Waternet bekeken. In dat geval worden ook in Amsterdam sluizen gesloten, en in bepaalde grachten een vaarverbod afgekondigd.  

Pieter Kruiswijk, bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: ‘’Om ervoor te zorgen dat mensen straks ook echt kunnen genieten van het natuurijs, is het nodig om nu alvast maatregelen te treffen. Het blijft een zorgvuldige afweging, want er spelen meerder belangen, maar gelet op de verwachte temperaturen en ijsvorming is dit het moment om alvast maatregelen te treffen. We willen dat mensen straks wel kunnen genieten van het ijs in ons mooie gebied.’’

IJsnota

Om goed voorbereid te zijn, heeft het waterschap de IJsnota Amstel, Gooi en Vecht opgesteld. Daarin staat hoe het waterschap handelt als de vorst langdurig aanhoudt. Naast de maatregelen ten aanzien van onder andere het uitzetten van gemalen, het afkondigen van vaarverboden is het van groot belang dat de communicatie goed verloopt. De IJsnota heeft als doel om zoveel en waar mogelijk een zo betrouwbaar mogelijke ijsvloer te creëren voor schaatsliefhebbers.

Via de sites en de sociale media kanalen van Waternet en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kunnen mensen de komende dagen zien welke maatregelen er allemaal worden getroffen om de schaatspret mogelijk te maken.