Huurders WSN in vergadering

Nieuwkoop – Alle huurders van een huurwoning bij Woningstichting Nieuwkoop (WSN) zijn woensdag 12 december welkom op een jaarvergadering.

De belangen van de WSN-huurders worden behartigd door de Huurders Belangen Vereniging (HBV). Het bestuur van (momenteel) 4 leden vergadert maandelijks over een aantal huurdersaangelegenheden. Ongeveer 6x per jaar is er overleg met de directie van WSN en dat gaat over o.a. de huurverhoging, prestatie-afspraken, onderhoud, renovatie, sloop, duurzaamheid enz.

Twee keer per jaar legt het bestuur van de HBV verantwoording af naar de huurders. Op 12 december gebeurt dat in De Rank aan het Regthuysplein te Nieuwkoop. Vanaf 20.00 uur zijn huurders welkom. Op de agenda staat o.a. bestuursmutaties, bewoners adviesgroep, begroting 2019 en na de pauze zal er een korte presentatie zijn over het zogeheten KWH label. Daarbij gaat het over de kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties.

Wie nu al vragen heeft of op andere wijze interesse heeft kan mailen naar: info@hbvnieuwkoop.nl