Huisvestingsverordening 2019

Regio – Gemeenten in regio Holland Rijnland (waaronder ook Nieuwkoop) hebben een gezamenlijke huisvestingsverordening.


De huisvestingsverordening wordt eens in de vier jaar geactualiseerd. Maar wat is een huisvestingsverordening? Als de woningmarkt krap is kan de gemeente op grond van de Huisvestingswet een aantal regels vaststellen. Deze regels zijn bedoeld om woningzoekenden snel en op de juiste wijze aan een passende woning te helpen. Deze regels worden vastgelegd in de huisvestingsverordening.
De regionale woningmarkt is de komende jaren nog zeer krap. De geactualiseerde verordening geldt vanaf 1 juli. In deze nieuwe versie is een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben betrekking op de huurprijsgrens, huishouden en inkomen.
Wil je meer weten over de huisvestingsverordening? Kijk dan op de website van Holland Rijnland; https://hollandrijnland.nl/leefomgeving/wonen/huisvestingsverordening2019/