Hordijk directeur Rekenkamer

Nieuwkoop – Er is een nieuwe verordening voor de Rekeningkamer en de heer Frank Hordijk is benoemd tot directeur Rekenkamer.

Frank Hordijk (links) bij het afleggen van de eed

De Klankbordgroep Rekenkamer stelde de gemeenteraad voor om de 1e wijziging Verordening op de Rekenkamer gemeente Nieuwkoop 2009 vast te stellen en Frank Hordijk van Hordijk & Hordijk met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018, voor de kalenderjaren 2018, 2019, 2020 en 2021 te benoemen als de Rekenkamerdirecteur Nieuwkoop.

De raad had geen moeite met het benoemen en aanstellen van Hordijk. Direct na zijn benoeming kon Hordijk worden beëdigd door de burgemeester en ontving hij bloemen en felicitaties.

Het natrekken van geloofsbrieven en/of identificatie bleef achterwege, terwijl bij nieuwe raads- of fractieleden een complete commissie geloofsbrieven wordt opgetuigd.

Iedere gemeente moet volgens de Gemeentewet een rekenkamer hebben. De rekenkamer is een ‘instrument van de gemeenteraad’ dat de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gevoerde beleid onderzoekt.