Hoorzitting Ons Stekkie

Nieuwkoop – De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 11 september een hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan ‘Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt’.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft tot en met woensdag 4 juli 2018 ter inzage gelegen en tot die datum konden belanghebbenden zienswijzen indienen. De mensen die dat hebben gedaan zijn door de gemeenteraad uitgenodigd om hun zienswijze toe te lichten in een hoorzitting.

Hoorzitting op 11 september 2018

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om na de formele ter inzage periode een hoorzitting te houden. Doel van deze hoorzitting is, dat raadsleden het verhaal bij de schriftelijk ingediende zienswijzen ook horen. De hoorzitting is niet bedoeld om extra zienswijzen in te dienen, over het onderwerp te discussiëren of om eventuele vragen te beantwoorden.

De hoorzitting is op dinsdag 11 september 2018, start om 20.00 uur in het gemeentehuis, Teylersplein 1 en is openbaar. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 5 september 2018 vóór 09.00 uur. Dit kan via griffier@nieuwkoop.nl of via 0172-521308, met daarbij uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Verdere proces bestemmingsplan

De reacties op de zienswijzen worden binnen de gemeentelijke organisatie verder voorbereid en uitgewerkt. Deze concept reactie komt in de zogenaamde ‘Nota van zienswijzen’ en wordt eerst behandeld in het college van B&W. Daarna komt het, volgens de huidige planning 1 en 15 november 2018, op de agenda van de gemeenteraad.