Historisch museum organiseert dia-voorsteling

Ter Aar – In het museum van Cultuur Historisch Museum werd op 14 december een nieuwe tentoonstelling met de naam: ’Ter Aar in de ’50er en ’60-er jaren’, geopend.


Op zaterdagmiddag 14 maart wordt tijdens een foto- en diamiddag extra aandacht gegeven aan de tentoonstelling: veel foto’s van huizen, winkels en bewoners in de verschillende woonkernen van Ter aar in de tijd: Aardam, Papenveer, Korteraar en Langeraar. En natuurlijk bijzondere evenementen: de Langeraarse kermis, opening van de veiling in Papenveer en andere. De fotomiddag duurt van 14:00 tot 16:30 uur en voorziet tevens in een rondleiding door het museum. De tentoonstelling duurt nog tot 19 maart.
Het museum bevindt zich aan de Westkanaalweg 118 in Ter Aar en is wekelijks te bezoeken op: woens-, zater-, en zondagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.