Herinrichting Noorden

Nieuwveen – Door de Voorwegzone in het dorp Noorden opnieuw in te richten, kan het betreffende woongebied worden verbeterd en neemt door het saneren van de bestaande bedrijven de leefbaarheid toe.

Het gebied kan worden verbeterd door de gevestigde bedrijven te verplaatsen, de glastuinbouw te saneren, water en groen toe te voegen en maximaal 30 woningen (vrijstaande en/of twee-onder-eenkapwoningen) te bouwen.

Om dit gebied te kunnen ontwikkelen is een nieuw bestemmingsplan nodig. Momenteel is het voorontwerpbestemmingsplan klaar en heeft het college besloten om dit voorontwerp vrij te geven voor inspraak. Geïnteresseerden en betrokkenen kunnen zes weken lang reageren op het voorontwerp. De inspraakperiode wordt gepubliceerd via www.overheid.nl, de Staatscourant en verkort in Nieuwkoop Nieuws. De reacties worden waar mogelijk meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan.

veiligopvakantie