HBV heeft bestuurders nodig

Nieuwkoop – De Huurders Belangen Vereniging (HBV) heeft bestuursleden nodig. Dat bleek o.a. tijdens de ledenvergadering op woensdag 12 december.

In De Rank werd donderdag 12 december de algemene ledenvergadering van de HBV gehouden. De HBV vertegenwoordigt circa 1.200 huureenheden van de Woningstichting Nieuwkoop (WSN) in de hele gemeente. Het leeuwendeel komt uit de kern Nieuwkoop, maar ook in Noorden, Woerdense Verlaat en binnenkort in Nieuwveen staan huurwoningen van WSN.

Bestuursleden

Tijdens de vergadering pleitte voorzitter Angenent voor toetreding van nieuwe bestuursleden. Hij nam afscheid van de heren Van Buuren en Joon, maar hij kon geen vervangende bestuursleden melden. De aanwezigen kregen uitleg over de werkwijze van de HBV en het eventueel werken in een Bewoners Commissie of Bewoners Advies Groep.

Huurlabel

Na de pauze was er een presentatie van mevrouw Berken over het KWH Huurlabel. Van de ruim 300 woningcorporaties in Nederland is ongeveer de helft lid van het KWH en dat betekent dat zij meewerken aan de onderzoeken die KWH verricht onder de huurders. Ook WSN is aangesloten en mevrouw Berkel legde uit hoe de resultaten tot stand komen en wat de inbreng van de huurders is.