Gym De Zevensprong verhoogt contributie

Zevenhoven – Tijdens de algemene ledenvergadering van Gymvereniging De Zevensprong is besloten de contributie, voor het eerst sinds jaren, weer wat te verhogen.

De ALV werd dinsdag 17 april gehouden in de kantine van sporthal De Vlijt en naast de gebruikelijke agenda-punten werd ook een contributieverhoging voorgesteld. ‘Alle tarieven gaan een klein beetje omhoog,’ hield voorzitter Peter Vos de aanwezige leden voor. De club is nog steeds mede afhankelijk van subsidie en sponsoring. ‘We kijken zelf ook kritisch naar alle kosten, maar we kunnen niet veel meer bezuinigen. Daarnaast hebben we relatief kleine en dus kostbare jeugdgroepen. Een kleine verhoging lijkt ons gepast.’
Dat vonden de aanwezige leden ook en zij keurden het voorstel goed.
De leden waren verder tevreden over de veelheid aan activiteiten. Dat er af en toe ook een prijs wordt meegepakt is extra leuk en werkt stimulerend, liet Ingmar Rijneker van het bestuur weten. Rijneker draait samen met Vos succesvol het jongensturnen op de zaterdagochtend en er wordt overwogen om de groep te gaan splitsen in verband met de aanwas.
In het bestuur is Sjanie Rademaker herkozen als penningmeester. Martin Kuijf was niet meer verkiesbaar, maar Thera Viskil heeft zich bereid verklaard om zitting te nemen in het bestuur. Mevrouw Ria Heemskerk kreeg bloemen en een attentie, omdat zij al 25 jaar lid is.