Gun iemand een lintje

Nieuwkoop – Misschien wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Voor de Lintjesregen op 26 april 2019 dienen aanvragen uiterlijk 1 augustus 2018 bij de burgemeester zijn ingediend.

Natuurlijk kan het ook op een ander moment, maar dat moet dan wel een bijzonder moment zijn en het moet allemaal vroeg genoeg van tevoren zijn aangevraagd, omdat er veel voorbereiding nodig is. Bedenk deze zomer eens wie u een lintje zou willen (laten) geven.

Om voor een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van bijzondere verdiensten en belang voor de samenleving voor een langere periode. U kunt het aanvraagformulier downloaden op www.nieuwkoop.nl of aanvragen via telefoonnummer 14 0172. Mail de aanvraag naar koninklijkeonderscheidingen@nieuwkoop.nl of stuur naar:

Vertrouwelijk
Gemeente Nieuwkoop
T.a.v. Burgemeester van de gemeente Nieuwkoop
Postbus 1, 2460 AA Ter Aar