Groene Hart Leesclub 2.0

Ter Aar – De Groene Hart Leesclub 2.0 leest verder! De opzet van de Leesclub van stichting !Triggr is als volgt: Een keer per 6 weken kom je bij elkaar om een boek te bespreken. Vooraf kiezen we met elkaar uit welk boek we lezen. Welke schrijver, genre spreekt iedereen aan of waar wil je juist eens iets van lezen wat je normaal nooit zou doen? Daarna bespreken we dit met z’n allen tijdens een gezellige avond met elkaar. Op deze avond wordt er dieper ingegaan op het boek en kijken we welke vragen dit bij iedereen oproept. Iedereen is welkom! De jaarlijkse contributie voor de leesclub bedraagt €35,=. De voorbereiding van de avond rouleert. Je zorgt zelf voor het boek dat we gaan lezen.

De data in 2018 zijn: 13 maart 2018 24 april 2018 18 september 2018 30 oktober 2018 11 december 2018 Meer info: http://www.triggr.nu/agenda/leesclub/alle/