Groen licht voorlopig ontwerp IKC/Sporthal Ter Aar

Nieuwkoop – De gemeenteraad gaf 27 september groen licht geven voor het voorlopig ontwerp van de combinatie IKC en Sporthal. Een motie voor nog meer participatie bleek onhaalbaar.

De raad had niet veel moeite met het ontwerp en alleen wat aandachtspuntjes werden nog meegegeven aan wethouder Wolters.
Kees Hagenaars (NN) vond het bouwen volgens de norm EPC 0 (bijna energie neutraal) niet genoeg en wil eigenlijk ook zonnepanelen op het dak. Daranaast wilde hij ook graag duidelijk in kaart hoe het onderhoud er straks gaat uitzien. ‘We gaan er geen motie aan wagen, we hebben er alle vertrouwen in dat de wethouder scherp blijft.’
Elias van Belzen (SGP/CU) wees nog op de algemene veiligheid. ‘Het moet duidelijk zijn wie waar mag komen op dat terrein.’
Annette Pietersen (D66) vroeg ook aandacht voor het duurzame en wilde weten hoe dit project binnen het kader (norm) van BREEAM voldoet. Ook wilde Pietersen weten wie allemaal gebruiker worden van het IKC en de sporthal. ‘Graag een update.’ Wethouder Wolters zegde toe e.e.a. schriftelijk toe te lichten.
Marielle de Romijn (SBN) kwam met een motie voor betere participatie en zelfs het opstarten van een werkgroep van belanghebbenden. Daar wilden de wethouder en ook de andere partijen niet meegaan. ‘Er is al genoeg participatie en soms is “nee” ook een antwoord.’ De Romijn trok na een korte schorsing de motie in.
Raadsvoorzitter burgemeester Buijserd vroeg vervolgens of de raad akkoord kon gaan met het college voorstel en hamerde direct af. Leon Zoet (CDA) kon geen stemverklaring afleggen. Namens het CDA wilde hij verklaren wel akkoord te gaan met het voorstel, maar het te betreuren dat er geen grote evenementen meer op een locatie in Ter Aar gehouden kunnen worden.

Het IKC wordt parallel aan de Westkanaalweg gebouwd en wordt 3 verdiepingen hoog, maar landschappelijk is dat goed inpasbaar volgens de architect. De sporthal is aan het IKC gekoppeld, maar ligt in een hoek van ongeveer 90 graden naar achteren gebouwd en door de verdiepte bouw dus minder hoog.