Groen licht voorlopig ontwerp IKC/Sporthal Ter Aar

Nieuwkoop – De gemeenteraad gaat 27 september groen licht geven voor het voorlopig ontwerp van de combinatie IKC en Sporthal.

Op donderdag 13 september bespraken de raadsleden het collegevoorstel. Vooraf waren twee insprekers: advocaat Nauta namens de familie de Wit van de Oostkanaalkade en mevrouw Uijttewaal namens de gezamenlijke gebruikers van het toekomstige gebouw. Laatstgenoemde was vol lof over de plannen en de procedure tot nu toe en wenste dat de raad het voorstel snel zou goedkeuren. De familie de Wit vond dat er onvoldoende overleg met omwonenden was geweest en had nog moeite met de bouwhoogte, het groen en parkeerproblematiek. Kees Hagenaars (NN) vroeg wat het probleem nou eigenlijk was. ‘Eerst zou de sporthal maximaal 13,5 meter hoog worden, maar omdat ’ie verdiept wordt gebouwd is dat niet het geval. Alleen het IKC wordt maximaal 13,5 meter, maar dat is conform de vastgestelde kaders.’ Ook de parkeerproblematiek werd later gepareerd door de wethouder: ‘Omdat we bij TAVV veel bestaande plekken kunnen gebruiken, scheelt dat het aanleggen van nieuwe bij het IKC, dus meer ruimte voor groen.’

Het IKC wordt parallel aan de Westkanaalweg gebouwd en wordt 3 verdiepingen hoog, maar landschappelijk is dat goed inpasbaar volgens de architect. De sporthal is aan het IKC gekoppeld, maar ligt in een hoek van ongeveer 90 graden naar achteren gebouwd en door de verdiepte bouw dus minder hoog.

Veiligheid

De raadsleden zelf zetten hoog in op veiligheid. Mariska van Buren (SGP/CU) haalde zelfs de term “schoolshooting” erbij, maar een lid van de huidige schooldirectie zei dat ook nu (in de huidige situatie) schoolpleinen bereikbaar zijn. Wel werd uitgelegd dat in het gebouw goede afspraken worden gemaakt over de toegankelijkheid.

Kees Hagenaars (NN) vond het bouwen volgens de norm EPC 0 (bijna energie neutraal) niet genoeg en wil eigenlijk ook zonnepanelen op het dak. ‘Echt helemaal energie-neutraal.’ Wethouder Wolters zei dat e.e.a. nog wordt onderzocht en dat ook nog bekeken moet worden wie dan daarvoor de kosten op zich neemt.

Leon Zoet (CDA) ziet de sporthal liever met een standaard grotere capaciteit dan de 600 nu. Er kan wel uitgebreid worden naar 1000 tot 1500 man, maar dat vraagt tijdelijke aanpassingen. ‘Kunnen we dat een permanent karakter geven?’ Daar wilden de andere fracties niet in meegaan, omdat er te weinig grote evenementen zijn.

Op 27 september komt het voorstel van het college nog als discussie-stuk terug in de raad. Zonder twijfels krijgt het “groen licht”en wellicht dat er nog een amendement van Natuurlijk Nieuwkoop komt, om echt “nul op de meter” te behalen.