Groen licht BIZ Ter Aar

Nieuwkoop – De gemeenteraad besprak 15 november het collegevoorstel om een zogeheten Verordening BIZ winkelcentrum Ter Aar vast te stellen en perceptiekosten in rekening te brengen.

Het werd net geen hamerstuk, maar de raad had er geen moeite mee. Eerder al had de voorzitter van de winkeliersvereniging Ter Aar, Erik Swaab, al toegelicht dat ruim driekwart van de circa 30 ondernemers voorstander is van een BIZ.

Om kostenbesparend te werken had René Carlier (NN) eerder al voorgesteld om een dure accountantsverklaring (nodig voor de jaarrekening) te vervangen kan worden voor een goedkopere, meer eenvoudige verklaring. Ook dat is mogelijk stelde Ingwersen. Elias van Belzen (SGP/CU) wilde wel graag voor iedereen een gelijke behandeling en stelde dat als de Ter Aarse ondernemers dat mogen doen, dat ook geldt voor de Nieuwkoopse ondernemers, die zich al eerder in een BIZ verenigd hebben. Hij wilde zelfs die goedkopere variant voor ontvangers van grote subsidiebedragen. Daartegen maakte Annette Pietersen (D66) bezwaar: ‘Dan gaat het over gemeenschapsgeld, in een BIZ gaat het over eigen gelden van ondernemers.’

BIZ

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving en het bezoekersklimaat. Het is een bevoegdheid van de raad om via een verordening een BIZ aan te wijzen. De raad wordt eveneens op verzoek van de ondernemers- voorgesteld een bestemmingsheffing in te stellen, die alle ondernemers voor de BIZ moeten betalen. De heffingsgrondslag hiervoor zijn de OZB-objecten ‘niet-woningen’ in het bewuste winkelgebied BIZ centrum Ter Aar.