Gladheidbestrijding

Regio – Het actieplan voor de gladheid-bestrijding in de komende winter kunt u inzien op www.nieuwkoop.nl/gladheid of bij het Klant Contact Centrum in Nieuwveen.

U kunt als inwoner van de gemeente Nieuwkoop tot en met 28 december uw mening geven over het plan en eventueel suggesties aandragen. U kunt geen bezwaar indienen. Uw inbreng betrekken ze bij de jaarlijkse evaluatie van het plan.