Gerard Bes erelid Regthuys

Nieuwkoop – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2018 is aftredend bestuurslid Gerard Bes benoemd tot erelid van culturele vereniging ’t Reghthuys in Nieuwkoop.

Voorzitter Thea Alders-Timmer vertelde hem waaróm. Het zijn met name zijn jarenlange inzet op het gebied van onderhoud en renovatie van het Reghthuys, modernisering van de verlichting en expositiefaciliteiten, de techniek op het gebied van beeld en geluid, de ontwikkeling van de website en het stroomlijnen van de PR, waardoor hij het erelidmaatschap dubbel en dwars heeft verdiend. Naast een oorkonde, hoort bij deze benoeming ook het ereteken van de vereniging in goud. Deze werd het zeer verraste nieuwe erelid onder luid applaus door de voorzitter opgespeld. Uiteraard werd Gerard ook in de bloemetjes gezet.

Meer info bij Culturele Vereniging ’t Reghthuys /  www.reghthuys-nieuwkoop.nl