Gemeenteraad vergadert

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen (Teylersplein 1) is donderdag 20 april één meningsvormende raadsvergadering.

Gemeentehuis Nieuwveen

In deze vergadering  worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Gesproken wordt onder andere over het Raadsvoorstel Aankoop Westkanaalweg 113, 117 en 117a Ter Aar, het Raadsvoorstel Beleidsregel Wonen – Vliegen, het Raadsvoorstel Uitbreiden projectenportefeuille, het Raadsvoorstel Startnotitie gebiedsontwikkeling Buytewech-Noord, het Raadsvoorstel Vervangen ondergrondse glas- en papierbakken in de kern Nieuwkoop en verder zijn er wellicht mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen.

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).