Gemeenteraad neemt besluiten

Nieuwkoop – Op donderdag 4 april 2019 om 20:00 uur is de besluitvormende raadsvergadering in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1).

Over de meeste agendapunten sprak de gemeenteraad eerst nog meningsvormend op 21 maart.
Naast de gebruikelijke agendapunten zoals opening, vaststellen agenda en dergelijke staan de volgende agendapunten op de voorlopige agenda* • Afvalbeleidsplan 2019-2022 • Beleidsnota Veiligheid en Handhaving 2018-2021
• Wijziging Verordening naamgeving en nummering (adressen) Nieuwkoop 2010 • Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 • Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en fractieassistenten • Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Wolters
(*) Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad onder ‘agenda & vergaderstukken’.