Gemeente ontzenuwd vaarverbod NM

Nieuwkoop – In het AD Groene Hart is op 18-9-2019 een artikel gepubliceerd met de kop “Natuurmonumenten dreigt met vaarverbod Nieuwkoopse Plassen”. De gemeente wil dat bericht ontzenuwen.

De aanleiding van dit artikel is de zitting bij de Raad van State van 17 september jongstleden in een zaak die de heer Visser tegen de Gemeente Nieuwkoop had ingesteld wegens het niet verlenen van een ontheffing om met de zeilboot overal in het natuurgebied te mogen zeilen.

In het artikel wordt een woordvoerder van Natuurmonumenten aangehaald die zou hebben gezegd dat er een vaarverbod op alle sloten in de Nieuwkoopse Plassen zou worden ingesteld, mocht deze ontheffing verleend worden. Dit is een onjuist en uit zijn verband getrokken citaat, zo staat op de gemeentelijke website te lezen.
In de zitting kwam aan de orde wat de gevolgen van het toestaan van zeilen in alle sloten in de Nieuwkoopse Plassen, afgezien van de veiligheid voor het overige vaarverkeer in de smalle sloten, voor de natuurwaarden in het gebied zouden zijn. Door Natuurmonumenten is daarbij aangegeven dat op sommige sloten die nu alleen zijn opengesteld voor kano’s en elektroboten (zogenaamde ‘stille’ recreatie) het varen met (meerdere) zeilboten een risico vormt voor bijvoorbeeld de vestiging van de zwarte stern in het broedseizoen. Het is bekend dat optische en geluidsverstoring in een bepaalde periode van het voorjaar de vestiging van deze Natura2000 doelsoort zou kunnen verhinderen. In het slechtste geval zou dit dus kunnen betekenen dat als de zeilvaart wordt toegestaan een deel van een elektro-/kano-route gedurende (een deel van) het broedseizoen moet worden afgesloten voor alle vaarverkeer. En dat zou jammer zijn, omdat er veel mensen nu het hele jaar door vrij kunnen genieten van deze vaarroute.

Er is dus nadrukkelijk NIET door Natuurmonumenten beweerd dat alle sloten in het Nieuwkoopse plassengebied helemaal zullen worden afgesloten. Tenslotte is ook de bewering dat slechts 25% van het natuurgebied toegankelijk is niet juist. In werkelijkheid is zelfs circa 75% van het gebied opengesteld voor diverse vormen van vaarverkeer, waarbij door de – in goed overleg met alle gebiedspartijen en gemeente – ingestelde recreatieve zonering voor kano’s en roeivaartuigen meer vaarroutes mogelijk zijn dan voor motorboten.