Gemeente betaalt genoeg aan kinderboerderij

Nieuwkoop – De kinderboerderij in Nieuwkoop kost de gemeente meer geld (al een halve ton) dan vooraf was afgesproken.

Op donderdag 15 maart stond er in het AD een interview met de Stichting Kinderboerderij Nieuwkoop met als titel ‘Afbouw kinderboerderij stagneert door geldgebrek’. In dat artikel stond werd gesproken over geldgebrek en dat de gemeente nog met een reactie zou komen.

Die is er inmiddels en de gemeente meldt:

Er is met de Stichting kinderboerderij  in april 2015 een projectplan vastgesteld waarin het te besteden bedrag van 215.000 euro is vastgelegd voor de nieuwbouw kinderboerderij. Daarin is ook vastgelegd dat de gemeente 105.000 euro zou inbrengen en de Stichting kinderboerderij 110.000 euro zou inbrengen. Rotaryclub Nieuwkoop heeft aangegeven zich daarvoor in te zetten om samen met de stichting dat bedrag bij elkaar te krijgen.

De stichting heeft uiteindelijk 65.000 euro ingebracht, 45.000 euro minder dan afgesproken is. Terwijl de gemeente een extra bedrag van 50.000 euro heeft betaald, bovenop de 105.000 euro. Belangrijkste reden daarvoor is, zoals eerder aangegeven, dat de stichting in samenwerking met de Rotaryclub minder geld heeft ingebracht dan geraamd. Daarnaast waren er een paar onvoorziene kosten, zoals een aantal aanpassingen om de toegankelijkheid te verbeteren. En er zijn minder uren vanuit de vrijwilligers gedraaid bij de bouw dan in het projectplan was geraamd. Het overzicht van de gemaakte kosten heeft de gemeente ook gedeeld met de stichting.

De gemeente heeft dus meer uitgegeven dan begroot. De verblijven voor de dieren zijn gerealiseerd en de buitenruimte is ingericht. De wens van stichting om ook een kantine/werkplaats te bouwen kan niet binnen het budget gerealiseerd worden. De gemeente wil dat de stichting en de Rotaryclub eerst hun best gaan doen om het resterende bedrag van 45.000 euro bij elkaar te brengen. Dat is ook zo met elkaar afgesproken. Als blijkt dat het niet lukt het bedrag bij elkaar te krijgen en er nog iets bijgelegd moet worden, kan de stichting de wens neerleggen bij het college. Het college kan dan de gemeenteraad een voorstel doen voor een aanvullende bijdrage, waar nu geen budget voor is. In dat geval zou de gemeente heel coulant zijn, want tot nu toe is de gemeente al met een extra budget van 50.000 euro over de brug gekomen.