Geld voor plattelandsinitiatieven

Nieuwkoop – Ondernemers, inwoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen vanuit het LEADER-programma Holland Rijnland.

LEADER is een Europees programma, met provinciale en gemeentelijke cofinanciering, om lokale initiatieven te ondersteunen die de economie op en van het platteland kunnen versterken. U kunt nog op 1 moment een projectplan indienen en die mogelijkheid is tot en met woensdag 14 november 17:00 uur.

De regio Holland Rijnland heeft een gebiedsprogramma opgesteld waar de gemeente Nieuwkoop deel van uitmaakt. Holland Rijnland voert dit programma uit en de gemeente Nieuwkoop heeft cofinancieringsgelden beschikbaar gesteld voor deze LEADER-subsidie.

Dus heeft u een goed projectidee en wilt u in aanmerking komen voor een subsidie? Dien dan uw projectvoorstel voor 14 november in. Dit kunt u doen via de www.leader-hollandrijnland.nl Op deze site staat ook meer informatie over het programma. Voor meer informatie kunt u ook een e-mail sturen naar: info@leader-hollandrijnland.nl.

(bron: www.nieuwkoop.nl)