Geld voor goed idee

Nieuwkoop – De gemeente stimuleert initiatieven voor en door de Nieuwkoopse samenleving. Voor financiële ondersteuning van zo’n goed idee is geld beschikbaar.

De ideeën hebben betrekking op: Plezierig wonen in de kernen, of; Duurzaamheid, of; Onderlinge samenwerking van ondernemers op het gebied van werkgelegenheid.

Een voorbeeld van zo’n initiatief is de Kwiek Beweegroute in Nieuwkoop, die is gerealiseerd door de Stichting GoedeDoelenDag. De Stichting GoedeDoelenDag uit Nieuwkoop steunt jaarlijks met de opbrengst van hun benefietacties een lokaal goed doel. De Stichting heeft dit jaar de focus gelegd op beweging voor ouderen of mensen met een beperking. Zo kwam de Stichting in contact met de organisatie van de Kwiek Beweegroute. In samenwerking met de gemeente is de Kwiek Beweegroute aangelegd rondom de Kaleidoskoop in Nieuwkoop. Dit is een route waarbij opdrachten staan afgebeeld op straat, lantarenpalen en bordjes. De route nodigt iedereen uit om te bewegen.

Heeft u ook een goed idee?

U kunt als inwoner of groep inwoners van de gemeente, als stichting of vereniging uw idee aanmelden via www.nieuwkoop.nl/idee. U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van het verenigingsloket. Voor vragen kunt u contact opnemen met het verenigingsloket via verenigingsloket@nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172.