Geen zienswijze naar SVHW

De SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) voert voor de gemeente Nieuwkoop de belastingheffing uit. De jaarrekening en ontwerp begroting lijken oké.

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening en de ontwerpbegroting en geen zienswijze op de begroting in te dienen.
Het algemeen bestuur van SVHW heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld. Deze is voor kennisgeving aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Op 4 juli 2018 stelt het Algemeen bestuur van de SVHW de begroting 2019 vast. De deelnemende gemeenten kunnen tot 6 juni 2018 hun zienswijzen kenbaar maken met betrekking tot de ontwerpbegroting van SVHW.