Geen verbale knokpartij

Nieuwkoop – Het coalitieakkoord van SBN, CDA en NN heeft niet geleid tot een verbale knokpartij.

De oppositiepartijen (hoewel de coalitie ze liever niet zo noemt) VVD, D66 en SGP/CU hadden flink wat commentaar op de algemeenheid en vaagheid van het stuk “verbinden, vertrouwen, vooruitgaan”. Elias van Belzen (SGP/CU) zei af te willen wachten waarmee men dan uiteindelijk gaat komen.

Annette Pietersen (D66) wil weten “wat” de coalitie dan gaat doen. ‘U geeft aan mee te willen denken of praten. U gaat luisteren. Maar gaat u ook wat doen? Durf gewoon doelen te stellen en beslissingen te nemen. In de 19 pagina’s tellende bijlage staan veel wensen en doelen. Ga er wat mee doen.’

Tom de Kleer (VVD) schetste een stukje geschiedenis  van gaande en komende coalities en dito wethouders. Guus Elkhuizen noemde hij Frank Underwood van House of Cards en de SBN fractie moest eens wat meer van de schoot van Elkhuizen afkomen. Van het CDA had De Kleer verwacht dat deze partij met VVD en NN zou gaan regeren. ‘U bent al vergeten dat u anderhalf jaar geleden uit de coalitie bent geduwd.’ Ook op informateur (De Vrugt – red) richtte De Kleer zijn pijlen. ‘U schrijft dat de inwoners gekozen hebben voor deze coalitie. Een stabiele coalitie lijkt ons er één met VVD, CDA en NN.’ De Kleer nodigde de aanwezigen om te gaan wedden, wanneer deze coalitie zal breken.

Niet of nauwelijks reageren is dan ook een kunst en de coalitie deed het. Alleen Guus Elkhuizen merkte fijntjes op dat niet hij Frank Underwood is, maar dat meneer Rutte in Den Haag die rol mag opeisen.