Geen doorkijkje maar woningen

Nieuwkoop – Ondanks twee bezwaarmakende en insprekende inwoners, wordt er toch gebouwd op een doorkijkje naar de Noordense Plassen.

De heren Miltenburg en Groenendijk vinden het niet gepast dat er woningbouw wordt gepland op een perceel aan de Voorweg (23). Het land was eigendom van het bisdom, maar is inmiddels verkocht. Er staat nog een rolkas op. Volgens een van de insprekers wil de rolkas-eigenaar die best weghalen voor een beter doorzicht. Er zijn echter bouwplannen voor een aantal woningen en het college wil dat goedkeuren. na de inspreekbeurten waren er geen vragen vanuit de raad en bij de behandeling van het hamerstuk kwamen er geen nieuwe feiten op tafel. Het voorstel om woningbouw toe te staan mag van de raad doorgaan.
De bezwaarmakers beraden zich op vervolgstappen.