Geen doekjes in het riool!

Nieuwkoop – Alles wat je door de gootsteen of toilet spoelt, komt in het riool terecht. Zolang het om afvalwater van afwas, douche of toiletbezoek gaat, is dat prima.

Via het riool gaat dit afvalwater naar een zuiveringsinstallatie die het schone water in de rivier loost. Het gaat mis als ook bijvoorbeeld schoonmaakdoekjes of ander afval in het riool komen. Dit veroorzaakt verstopping en storing in het zuiveringsproces.
Grote boosdoeners van deze verstoppingen zijn vochtige doekjes en vochtig toiletpapier. Lekker makkelijk, maar het kost de waterschappen en daarmee de belastingbetaler elk jaar miljoenen euro’s. Terwijl een goed werkend riool en schoon water juist zo belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving.
Samen voor een gezonde waterketen
Het hoogheemraadschap van Rijnland, gemeenten en drinkwaterbedrijven werken met elkaar aan een schoner milieu en een goede waterkwaliteit. Draag daarom jouw steentje bij en gebruik het riool alleen waarvoor het bedoeld is en gooi doekjes en ander afval in de prullenbak. Meer informatie over wat nog meer niet in het riool mag? Neem dan een kijkje op www.nietinhetriool.nl