Geduld wordt beloond

Nieuwkoop – Het bestemmingsplan ‘Oostkanaalweg 30, Ter Aar is donderdag 27 september vastgesteld. De grondeigenaar had veel geduld.

Bij deze vaststelling wordt op het perceel Oostkanaalweg 14 de bestemming omgezet wordt van ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ in ‘Agrarisch – Onbebouwd’. Door het vaststellen van dat bestemmingsplan is het nu mogelijk om drie woningen te realiseren op het perceel Oostkanaalweg 30 te Ter Aar in het kader van het ‘Ruimte voor Ruimte’-principe na omzetting van de bestemming ‘Agrarisch-Glastuinbouw’ in ‘Agrarisch’. Onderdeel van het verzoek is de bestaande bedrijfswoning op het perceel om te zetten in een burgerwoning.
In de vergadering van 27 september werd er geen discussie mee aan gewijd. LTO-voorman Marcel van Tol had namens LTO al laten weten geen bezwaren te hebben, maar weer wel op noodzakelijk overleg. Dat kon wethouder Elkhuizen toezeggen. ‘Het is belangrijk dat we met alle partijen in overleg gaan. Niet alles hoeft transfergebied te worden, want dat is niet goed voor de sector.’
Paul Platen (VVD) wilde weten wanneer de wethouder dan naar de raad zou komen met resultaat, maar Elkhuizen waagde zich niet aan voorspellingen.