Gedenkplek voor overleden kinderen

Nieuwkoop – Een inwoner heeft het initiatief genomen om een gedenkplek voor overleden kinderen te maken.


Inwoner Daniëlle Stellenaar uit Woerdense Verlaat vertelde de gemeente over haar wens om een gedenkplek voor overleden kinderen te maken in gemeente Nieuwkoop. In januari hebben ze namens Daniëlle een oproep geplaatst om een enquête in te vullen, om erachter te komen of er behoefte is aan een gedenkplek. Iets meer dan honderd mensen hebben de moeite genomen om de vragenlijst van Daniëlle in te vullen. De overgrote meerderheid (83%) geeft aan dat er behoefte is aan een gedenkplek en vindt de algemene begraafplaats in Nieuwkoop een goede plek (85%). Ook de vraag of mensen willen deelnemen aan de lichtjesavond op 13 december werd door meer dan de helft van de mensen positief beantwoord.
Wethouder Antoinette Ingwersen: “Het is fijn dat Daniëlle dit bij ons kenbaar heeft gemaakt en ik heb bewondering voor de manier waarop ze dit bespreekbaar heeft gemaakt. Ik hoop dat we met deze gedenkplek tegemoet komen aan de wens voor een plek voor ouders, broers, zussen en andere familieleden om te gedenken.” Het idee voor de gedenkplek voor overleden kinderen wordt in de komende maanden verder uitgewerkt en vormgegeven. Hoe de gedenkplek er precies uit moet komen te zien, werkt Daniëlle nu uit. Zij neemt met een aantal inwoners die willen meedenken over de gedenkplek contact op.