Gasloos bouwen nog niet overal

Nieuwkoop – Ondanks het feit dat de ambitie om gasloos te bouwen door Rijk, provincie en regio breed wordt gedeeld is er nog geen wetgeving en er zijn door hogere overheden nog geen concrete besluiten genomen. Nieuwkoop pakt door.

Donderdag 18 januari besprak de raad de discussienota “Gasloze nieuwbouw Nieuwkoop 2018”. Op sommige locaties wordt nog gas aangelegd en bij bijvoorbeeld het land van Koppen wil men alles gasloos. In de Nieuwveense Verwondering zou dat deels ook kunnen, maar ‘t ligt allemaal wat ingewikkeld door reeds gemaakte afspraken.
Zoet (CDA) vroeg naar alternatieven en wethouder Pietersen zei dat Deva wel alternatief (duurzaam) gas kan leveren. Deva levert overigens ook al aan aan ruim 200 woningen in Nieuwkoop energie via de warmte/koude installatie.
Slinger (SBN) vroeg of startershulp komt, omdat gasloze huizen duurder zijn. Wethouder Pietersen zei dat banken al regelingen treffen en dat uiteindelijk die meerkosten voor een gasloos huis terugverdiend worden dankzij minder hoge energiekosten. De gemeente is niet van plan om financiële steun te bieden.
Pietersen zei verder: ‘Het is niet altijd zo dat starters in een nieuwbouwhuis komen. Ze komen nog wel vaker in een bestaande woning.’
De nota wordt donderdag 1 februari officieel aanvaard door de raad.