Fysiotherapie na corona

Regio – Veel patiënten herstellen op dit moment van de ziekte corona.

De restklachten die na deze ziekte overblijven zijn zeer divers maar wel wordt steeds duidelijker dat fysiotherapie een belangrijke rol kan spelen bij de revalidatie. Vanuit de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten, het KNGF, is een standpunt COVID-19 opgesteld voor deze patiëntengroep waarin aanbevelingen worden gegeven voor de behandeling. Barrie Boonstra, de gespecialiseerde longfysiotherapeut bij Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid, heeft een aanvullende cursus gericht op deze aandoening gevolgd. De behandeling bestaat in de eerste plaats uit het geven van informatie over de ziekte, het beloop van de revalidatie en het geleidelijk weer opbouwen van het belastingsniveau van de patiënt oftewel hoe ga je om met verschijnselen als vermoeidheid, kortademigheid, gebrek aan eetlust en dergelijke. Vervolgens richt de behandeling zich op het verbeteren van de belastbaarheid, in eerste instantie gericht op de algemene dagelijkse activiteiten en, in een later stadium, gericht op werk en sport. Dit houdt in advies met betrekking tot dagelijkse activiteiten en verder gerichte training van spierkracht en uithoudingsvermogen. Indien nodig wordt aandacht besteed aan ademhalingstechnieken en ontspanning. Het uiteindelijke doel is de patiënt, indien mogelijk, weer terug te laten keren naar het activiteitenniveau van voor de ziekte. De longfysiotherapeut houdt zich daarnaast bezig met patiënten met COPD en astma. Ook bij deze aandoeningen is gerichte training zeer zinvol en effectief. Daarnaast zijn er meerdere collega’s bij Bakker & De Vos gespecialiseerd in verschillende chronische ziektes zoals hartaandoeningen, claudicatioklachten ofwel etalagebenen, neurologische aandoeningen en artrose van heup en knie. Meer weten over behandeling van dit soort klachten? Kijk op www. bakkerendevos.nl of bel 0172575261/603195, stuur een e-mail naar info@bakkerendevos.nl of een WhatsApp bericht naar 0657821791.